نوشته‌ها

تعریف:
گریت یا کریت ، به معنی تغییر پارچه است. می توان پارچه را به صورت انواع گلها در آورد و یا با چند دوخت ساده اشکال زیبا طراحی نمود.

کاربرد:
در انواع لباسهای عروس ،شب ،کت ،دامن و … از گریت استفاده می شود . میتوان در یقه، آستین ،جیب و قسمتهای تزئینی لباس نیز استفاده نمود.
همچنین بسیاری از هنرمندان ،اشکال زیبای گریت را در تزئین سرویس خواب ،سرویس حمام و مبلمان و پرده نیز استفاده می نمایند.
گریت پارچه محدود به زمان حال نیست بلکه از گذشته های دور مردم همواره به فکر تزئین لباس خود بوده اند .استفاده از گلهای پارچه ای در کلاه و کمر لباس ،دگمه های تزئینی و استفاده از اشیاء براق وقیمتی گویای این واقعیت است.
گریت پارچه را می توان به ۳ روش انجام داد:

۱ – ساختن گل
۲- چروک کردن پارچه
۳- کوک های منظم (به شکل مربع ،مثلث، دایره و..)
در بعضی از مدلهای لباس ،ممکن است از هر سه روش بالا استفاده شود.

وسایل مورد نیاز :
۱- پارچه ساتن یا حریر
۲- مداد نرم
۳- خط کش
۴- سوزن و نخ به رنگ پارچه
۵- قیچی
۶- کاغذ شطرنجی
۷- پولک و منجق برای تزئین
۸- روبان حریر یا ساتن پهن

نمونه هایی از کاربرد گریت در لباس: