این فرم مربوط به در خواست الگو های سفارشی می باشد که بعد از پرداخت هزینه مجدد اطلاعات برای قرار گرفتن در نوبت ترسیم الگو ارسال می گردد. (خواهشمند است اگر خرید آنلاین کرده اید این فرم را دیگر پر نکنید)

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  آدرس ایمیل (الزامی)

  شماره همراه (اختیاری) جهت تماس ضروری مورد نیاز

  نام الگو (الزامی)

  شماره تراکنش اینترنتی یا شماره فیش پرداختی (الزامی)

  هزینه پرداخت شده به تومان (الزامی)

  تاریخ پرداخت هزینه (الزامی)

  سایز مطابق جدول سایز بدن

  فایل مدل لباس را آپلود کنید (در صورت لزوم) حداکثر سایز فایل 2 مگابایت با فرمت PDF , JPG باشد

  آدرس پستی فقط برای خرید و ارسال ژورنال خیاطی (کد پستی ده رقمی حتما قید شود)