947

پیراهن گیپور آستر دکلته

نام لباس: پیراهن گیپور با آستر دکلته
شماره لباس:۹۴۷
مناسب سن: ۳۵ الی ۶۵ سال
جنس پارچه: گیپور به همراه آستر ساتن یا کرپ
رنگ پیشنهادی:سفید (مناسب برای لباس نامزدی)،مشکی،نباتی
تعدادسایز : ۴۴-۴۶-۴۸

 

 

پیراهن گیپور یقه هفت با آستر دکلته

پیراهن گیپور یقه هفت با آستر دکلته

نام لباس: پیراهن گیپوریقه هفت با آستر دکلته
شماره لباس: ۹۳۳
مناسب سن: ۳۵ الی ۷۵
جنس پارچه: گیپور یا تور کش+ساتن کش
رنگ پیشنهادی: سفید،قهوهای،خاکستری
تعدادسایز : ۴۰-۴۲-۴۴

(راهنمای تغییر سایز به سایرهای دیگر)