تاپ حریر

تاپ حریر

نام لباس: تاپ حریر
شماره لباس:۹۵۱
مناسب سن: ۲۰ الی ۴۰ سال
جنس پارچه: آستر، ساتن یا کرپ و حریر
رنگ پیشنهادی:زرد،آبی، سبز
تعدادسایز : ۳۸-۴۰-۴۲

 

941

تاپ با حریر کلوش

نام لباس: تاپ با حریر کلوش
شماره لباس: ۹۴۱
مناسب سن: ۱۸ الی ۴۰ سال
جنس پارچه: ریون یا تریکو و حریر
رنگ پیشنهادی: طیف رنگ نارنجی – طیف رنگ بنفش
تعدادسایز : ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۸ ، ۴۰

 

تاپ دکلته زیبا

تاپ دکلته زیبا

نام لباس : تاپ دکلته
شماره لباس : ۹۰۷
مناسب سن :   ۲۵ الی ۴۵ سال
جنس پارچه : ترکیب حریر و کرپ یا  حریر و گیپور
تعداد سایز ها : ۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴-۴۶ – ۴۸

 

تاپ یقه گرد

تاپ یقه گرد

نام لباس: تاپ یقه گرد
شماره لباس: ۹۱۸
مناسب سن: ۱۸ الی ۴۰
جنس پارچه: کرپ ،ساتن
تعدادسایز : ۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

 

تاپ ریون فانتزی

تاپ ریون فانتزی

نام لباس: تاپ ریون فانتزی
شماره لباس۴۲۴
سن : جوان
جنس پارچه: ریون
رنگ های شاد ومتناسب با رنگ بدن
تعدادسایز : ۵۰-۵۲-۵۴-۵۶