123

بلوز شومیز حریر

نام لباس: بلوز شومیز حریر
شماره لباس: ۱۲۳
مناسب سن: ۲۵ الی ۴۰ سال
جنس پارچه: حریر
رنگ پیشنهادی: مشکی ، سفید،کرم،نارنجی
تعدادسایز : ۳۸ ، ۴۰ ، ۴۲

 

435

بلوز پیله دار چپ و راست

نام لباس: بلوز پیله دار چپ و راست
شماره لباس:۴۳۵
مناسب سن: ۲۰ الی۴۰ سال
جنس پارچه: تریکو، ریون
رنگ پیشنهادی: مشکی، سبز ، سفید و پارچه های طرح دار
تعدادسایز : ۳۶-۳۸-۴۰-۴۲

 

434

بلوز دراپه دو یقه

نام لباس: بلوز دراپه دو یقه
شماره لباس:۴۳۴
مناسب سن: ۱۸ الی ۴۵
جنس پارچه: ریون، تریکو لطیف
رنگ پیشنهادی: سبز ، قرمز ، سرخ آبی
تعدادسایز : ۴۰-۴۲-۴۴-۵۴

 

117

بلوز یقه حلزونی

نام لباس: بلوز یقه حلزونی
شماره لباس:۱۱۷
مناسب سن: ۱۵ الی ۳۵
جنس پارچه: ساتن ، کرپ، ریون
رنگ پیشنهادی: مشکی ، سبز ، قرمز
تعدادسایز : ۴۲-۴۴

(راهنمای تغییر سایز به سایرهای دیگر)

 

بلوز آستین کیمونو

بلوز آستین کیمونو

نام لباس:بلوز آستین کیمونو
شماره لباس: ۴۳۱
مناسب سن:۲۵ الی ۴۵
جنس پارچه:حریر ،ریون
رنگ پیشنهادی: آبی،سبز،بنفش
تعدادسایز: ۳۸-۴۰-۴۲- ۴۴

 

112

بلوز نخی با یقه کرواتی

نام لباس: بلوز نخی با یقه کرواتی
شماره لباس: ۱۱۲
جنس پارچه: نخ، ریون،تریکو
جنس: نخی
رنگ طرح دار ، روشن ، تیره
تعدادسایز : ۳۸-۴۰-۴۲-۴۴