بلوز آستین کیمونو

بلوز آستین کیمونو

نام لباس:بلوز آستین کیمونو
شماره لباس: ۴۳۱
مناسب سن:۲۵ الی ۴۵
جنس پارچه:حریر ،ریون
رنگ پیشنهادی: آبی،سبز،بنفش
تعدادسایز: ۳۸-۴۰-۴۲- ۴۴

 

پیراهن آستین کیمونو

پیراهن آستین کیمونو

نام لباس: پیراهن دراپه با آستین کیمونو
شماره لباس: ۴۱۱
مناسب سن: ۱۴ الی ۴۰
جنس پارچه: ریون
تعدادسایز : ۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴