پیراهن مجلسی با گیپور

پیراهن مجلسی با گیپور

نام لباس: پیراهن مجلسی با گیپور
شماره لباس: ۹۲۰
جنس پارچه: ترکیب ساتن و گیپور یا تور ( بهتر است کمی کشی باشد)
تعدادسایز : ۳۸ -۴۰ -۴۲ -۴۴

پیراهن مجلسی با گیپور

پیراهن مجلسی با گیپور

۱۴۰,۰۰۰ ریال – خرید