مدل شماره لباس : ۱۰۰۴
نام مدل لباس : پیراهن دکلته با دامن پرنسسی
مناسب برای سن : ۱۸ الی ۳۰ سال
رنگ پیشنهادی: بنفش، قرمز ، سفید، نباتی
جنس پارچه: تافته، ساتن