شماره مدل لباس: ۱۰۰۳
نام مدل لباس: پیراهن دکلته با برشهای اریب نامتقارن
مناسب برای سن: ۳۵ الی ۴۵ سال
رنگ پیشنهادی : دو رنگ متضاد تیره و روشن
جنس پارچه: ساتن
لینک دانلود عکس