پیراهن آستین کیمونو

پیراهن آستین کیمونو

نام لباس: پیراهن دراپه با آستین کیمونو
شماره لباس: ۴۱۱
مناسب سن: ۱۴ الی ۴۰
جنس پارچه: ریون
تعدادسایز : ۳۶-۳۸-۴۰-۴۲-۴۴

140,000 ریال – خرید