jornalبا توجه به افزایش خرید الگو های خیاطی توسط مشتریان گرامی و در راستای توسعه فعالیت های سایت خیاطی مهر با تجزیه و تحلیل آمار بازدید و خریدهای انجام شده برخی از مشتریان گرامی در طول ماه الگو های متنوع و بیشتری را تهیه کرده اند.لذا برای آنکه بتوانیم حوزه فعالیت های این عزیزان را افزایش دهیم مقرر گردیده است که هر ماه برای مشتریانی که بیش از ۱۰ الگو خریداری یا سفارش داده اند به قید قرعه برای دو نفر ژورنال خیاطی ویولت تقدیم شود.با آدرس ایمیل این  عزیزان درخواست آدرس دقیق پستی خواهد شد و ژورنال ارسال می گردد.

باتشکر از اطمینان و حضور شما در خیاطی مهر