کلیه الگو های سایت خیاطی مهر بر اساس استانداردهای جدول سایز بندی می باشد ولیکن گاهی اوقات بدلیل اختلاف قد افراد ممکن است برخی از سایز ها شخصی با سایزبندی جدول استاندارد داده شده در سایت تطابق نداشته باشد.لذا در این حالت می توانید شما الگو نزدیک به سایز بدن خویش را انتخاب و تهیه کنید و بعد آن را به سایز شخصی تبدیل و اندازه کنید.

در زیر نکاتی راجع به کنترل الگوها وتغییر آن به سایز شخصی خود ، ذکر می شود:‏

  1. قبل از استفاده از الگو ها لازم است که اطلاعات کافی راجع به خیاطی و ‏دوخت داشته باشید.‏
  2. ابتدا اندازه های بدن خود را ،با لباس زیر مناسب ، دقیق اندازه گیری نمایید.‏
  3. اندازه های اصلی : قد بالاتنه ،دور سینه ، دور کمر، دور باسن، دور بازو ،قد لباس ‏‏
  4. اندازه های فرعی : سرشانه ، کارور جلو ، کارور پشت ، بلندی سینه ، فاصله سینه
  5. ‏با توجه به جدول سایز ، نزدیک ترین سایز به اندازه های خود را انتخاب ‏نمایید.‏
  6. پس از چاپ الگو، اندازه های اصلی و فرعی را با اندازه های شخصی خود ‏مقایسه نمایید.‏
  7. در پوشش لباس سلیقه ها بسیار متفاوت است . با توجه به سلیقه خود، الگوها ‏را تنگ تر یا گشاد تر کنید.
  8. برای این کار کافی است از سمت پهلو ها به یک نسبت ‏از پشت و جلو الگوها را کوچتر یا بزرگتر نمایید. ‏
  9. برای جلو گیری از اشتباه در خطوط ، خط سجاف در الگو ها حذف شده است ‏‏.رسم سجاف به عهده ی شما می باشد. ‏

برای محاسبه و تخمین مقدار پارچه برای دوخت لباس به قسمت راهنمای محاسبه مقدار پارچه مراجعه کنید.