بلوز حریر
 بلوز حریر

بلوز حریر

نام لباس: بلوز حریر
شماره لباس: ۱۲۹
جنس پارچه: حریر طرح دار – نخی نازک
تعدادسایز : ۴۰ – ۴۲ – ۴۴

راهنمای رسم الگو بلوز حرید را در کانال آموزش خیاطی مهر دریافت کنید. (۶ عکس آموزشی)
البته با خرید الگوها بسته ۶ عکس آموزش رسم الگو را نیز دریافت خواهید کرد.

140,000 ریال – خرید
راهنمای رسم الگو عکس شماره 2 از 6

راهنمای رسم الگو عکس شماره ۲ از ۶ بقیه عکس ها را کلیک کنید در کانال تلگرام آموزش خیاطی مهر ببینید